ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Γενικός σημαιοστολισμός από της ογδόης πρωινής ώρας μέχρι της δύσης
του ηλίου της 22ας Μαΐου.
Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών…

Δείτε αναλυτικά

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 22 ΜΑΙΟΥ