Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, συνεδριάζει στην Κόρινθο, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων.

16 θέματα θα απασχολήσουν το Σώμα. Δείτε παρακάτω αναλυτικά ποια είναι αυτά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 22 062022 (ΑΑ)