Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας συμφωνήθηκε να συνταχθεί με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αν. Κυριαζή αναφορικά με το νέο Νομοσχέδιο που προωθεί  η Κυβέρνηση το οποίο αφορά στην απαγόρευση των  προημερησίας διάταξης θεμάτων των επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών.

Εν αρχή, το θέμα έφερε προς συζήτηση ο κ. Νίκος Σταυρέλης. Επικράτησε η θέση και άποψη όλων των συμβούλων στη συνέχεια, οι οποίοι τόνισαν πως το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν προωθεί την εύρρυθμη και δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων υποβιβάζοντας ταυτόχρονα το θεσμό και τα ανώτατα πολιτικά όργανα των δήμων.