Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Κορινθίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022