Κι αφού η τραγωδία στους  αιθέρες του Φενεού απετράπη, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπενθυμίζει τα όσα προβλέπονται στους  χρήστες αιωροπτέρων.

Υπενθυμίζουμε πως στις 22 Ιουνίου καταγράφηκε διασταύρωση σχηματισμού μαχητικών αεροσκαφών και ανεμοπτεριστών στην πεδιάδα του Φενεού . Οι πιλότοι δεν γνώριζαν ότι υπήρχε αθλητική δραστηριότητα στην περιοχή ενώ και οι ανεμοπτεριστές δεν τήρησαν, σύμφωνα με το ΓΕΑ, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον και την ασφάλεια όλων αφού θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για τραγωδία, το ΓΕΑ υπενθυμίζει όλα όσα προβλέπονται.

Οι πτήσεις των αιωροπτέρων και των αλεξιπτώτων πλαγιάς διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού της ΥΠΑ, με ΦΕΚ Β’ 309/15-03-06 σύμφωνα με τον οποίο:

  • Κάθε άτομο που χειρίζεται ένα αιωρόπτερο ή αλεξίπτωτο πλαγιάς θα είναι σε επαγρύπνηση ώστε να δει και να αποφύγει αεροσκάφη και θα παραχωρεί προτεραιότητα σε όλα τα αεροσκάφη.
  • Απαγορεύεται ο χειρισμός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος.
  • Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων (ΝΜ) από αεροδρόμιο χωρίς άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την συγκεκριμένη εναέρια περιοχή, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από την ΥΠΑ ως επικίνδυνες, απαγορευμένες ή περιορισμένες περιοχές εκτός εάν ο χειριστής έχει άδεια από την υπηρεσία που κάνει χρήση ή που ελέγχει την περιοχή, ανάλογα την περίπτωση.
  • Απαγορεύεται ο χειρισμός ενός αιωροπτέρου ή αλεξιπτώτου πλαγιάς σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις πτήσεις με ΝΟΤΑΜ που έχει εκδοθεί από την ΥΠΑ, εκτός εάν ο χειριστής έχει πάρει άδεια που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία Εναερίου Κυκλοφορίας [(Air Traffic Control (ATC)]ή την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.

Σε κάθε αεραθλητική δραστηριότητα είναι αδήριτη ανάγκη η συμμόρφωση με τις προβλέψεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών, καθώς αυτές εκτός των άλλων προάγουν και την Ασφάλεια των Πτήσεων.

Ο εφησυχασμός, οι αποκλίσεις από τις ορθές πρακτικές και οι παραβάσεις, αποτελούν παράγοντες από τους οποίους η Ασφάλεια Πτήσεων βάλλεται, με συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας να προκληθεί ένα ατύχημα.

Η πρόληψη των επισφαλών καταστάσεων απαιτεί τη συνδρομή, αλλά και την επαγρύπνηση όλων των αεραθλητών, με σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και την καλλιέργεια αεραθλητικής παιδείας», επισημαίνει σχετικά το ΓΕΑ».