Σε 11 ακτές με εξαιρετικής ποιότητας ύδατα έχουν την δυνατότητα να κολυμπούν κάτοικοι και επισκέπτες του δήμου Κορινθίων. Πρόκειται για τις ακτές: Μικρό Αμόνι, Κεχριές, Ποσειδωνία (Γαλάζια σημαία), Καλάμια (Γαλάζια σημαία), Κανταρέ, Περιγιάλι – Λέχαιο, Περιγιάλι, Κόρφος (Γαλάζια σημαία), Αλμυρή (Γαλάζια σημαία) και δυο ακτές στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Τα στοιχεία γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ενημερώνει ότι για τη φετινή κολυμβητική περίοδο παρακολουθούνται 86 ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 191 της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 170 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σε όλες τις ακτές τα ύδατα καταγράφονται ως εξαιρετικής ποιότητας.

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο 6 τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των νερών.

Στο δήμο Κορινθίων καταγράφονται 11 ακτές με εξαιρετικής ποιότητας ύδατα έτσι όπως απεικονίζονται στους κάτωθι πίνακες