Στις 10:00 σήμερα το πρωί συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων. Η επιτροπή έχει στην ημερήσια διάταξή της 29 θέματα με το Σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου να βρίσκεται ανάμεσά τους.

Πρόκειται για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ αι ορίζεται ως εξής:

Τροποποίηση της με αριθμό 358/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ματαίωσης
διάλυσης σύμβασης του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ) προϋπολογισμού μελέτης 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός
μελέτης 20/2018) σύμφωνα με το από 7-7-2022 πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης θετικών
ζημιών (ορθή επανάληψη ως προς τη διατύπωση).

Την εισαγωγή του θέματος στην οικονομική επιτροπή σχολίασε ο επικεφαλής της παράταξης “ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” Νίκος Σταυρέλης αναφέροντας πως δεν γνωρίζει το λόγο εισαγωγής όμως επισημαίνει πως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών στο χώρο.

Δείτε το σύνολο των θεμάτων που θα συζητηθούν σε λίγη ώρα στην επιτροπή, εδώ: