Τις ‘ανακατατάξεις‘ αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους του συνεχίζει ο Δήμαρχος Κορινθίων. Με νέα απόφασή του και μετά την αναδιάταξη της Αντιδημαρχίας Παπαιωάννου και Πούρου, καθορίζει νέες αρμοδιότητες στην αντιδημαρχία του Γιάννη Καρασάββα ο οποίος εκτός απο το κομμάτι του αθλητισμού και της προστασίας ζώων θα έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας.
Τα καθήκοντα είχε στην αρχή της θητείας Νανόπουλου ο Σπύρος Ζαχαριάς. Κατόπιν πέρασαν στον Βαγγέλη Παπαιωάννου και έπειτα στον ίδιο το δήμαρχο. Με την απόφαση της 13ης Ιουλίου αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας ορίστηκε ο Γιάννης Καρασάββας ίσως και σε μια κίνηση παύσης των σεναρίων περι αποχώρησης του.
Δείτε την απόφαση δημάρχου