Χρήση της εγκυκλίου που ορίζει την διεξαγωγή των συνεδριάσεων των οργάνων με τηλεδιάσκεψη, ξανά, εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας κάνει το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου της Κορίνθου. Η νέα συνεδρίαση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή για τις 2 Αυγούστου στις 19―30 το απόγευμα διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης, άλλωστε το είχε προαναγγείλει και ο δήμαρχος στην προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 30.

Οι απουσίες και εδώ θα έχουν την σημασία τους αφού πέραν των στρατηγικών κινήσεων, παράγοντας είναι και ο Αύγουστος!