Σε νέο κτίριο φαίνεται πως θα βρει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Κορινθίας η νέα χρονιά. Οι ενέργειες για την μίσθωση νέου, κατάλληλου και λειτουργικού για τις ανάγκες της διεύθυνσης κτιρίου, προχωρούν με την περιφέρεια να εγκρίνει στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την αναγκαιότητα της μίσθωσης. Σήμερα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στεγάζεται επί της οδού Κολιάτσου στον αριθμό 44.