Η Λαϊκή Συσπείρωση του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων εκφράζει ταειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Λογοθέτη Γιάννη, για τοχαμό του εν ώρα υπηρεσίας.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Γιάννης Λογοθέτης, επί δεκαετίες εργαζόμενος στο δήμοΛουτρακίου, ήταν πάνω σε γερανοφόρο καλάθι και έπεσε από ύψος 6 μέτρων ενώ κλάδευεδέντρα.

Με βαριά τραύματα από την πτώση διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθουόπου άφησε την τελευταία πνοή.

Πρόκειται για ένα ακόμη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώνεται στουςεργαζόμενους στους ΟΤΑ πανελλαδικά, κυρίως στους τομείς της καθαριότητας και τουπρασίνου, αλλά και το δεύτερο στα διοικητικά όρια του δήμου, μέσα σε 10 ημέρες.

Ταγεγονότα μιλάνε από μόνα τους με τον πιο τραγικό τρόπο, αυξάνοντας τον αριθμό των«ατυχημάτων» στους τόπους δουλειάς.

Στο δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρωνη εντατικοποίηση σπάει κόκαλα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, εξαιτίας των τραγικώνελλείψεων σε προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Το συγκεκριμένο θανατηφόροεργατικό ατύχημα όμως, εγείρει μια σειρά ερωτήματα όπως, αν λαμβάνονται και από τηδημοτική αρχή τα απαραίτητα μέτρα εκπαίδευσης, καταλληλόλητας και κυρίως, τα μέτραπροστασίας και προφύλαξης των εργαζομένων του δήμου μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, πολλάκις έχειαναδείξει την αναγκαιότητα για στελέχωση όλων των υπηρεσιών του δήμου με μόνιμη καισταθερή δουλειά, και την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όμως συναντά, όλα αυτά τα χρόνια, την αδιαφορία της δημοτικής αρχής, καθώς και τωνπροηγούμενων δημοτικών αρχών, που δέχονται και υλοποιούν όλους τους αντεργατικούςνόμους όλων των κόμματων που διαχρονικά κυβέρνησαν.

Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε από τη δημοτική αρχή να προβεί άμεσα σε συγκεκριμένεςενέργειες για να την εξασφάλιση:

Της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του εργαζόμενου και την απόδοση τωνευθυνών στους υπεύθυνους.

Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στήριξης της οικογένειας του εργαζόμενου.

Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και την τήρησή τουςώστε να μην επαναληφθεί τραυματισμός ή θάνατος εργαζόμενου στις υπηρεσίες τουΔήμου.

  • Την έκτακτη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και την προκήρυξη επαρκώνμόνιμων θέσεων εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου.