Δεν είναι πρώτη φορά που ο συμπολίτης μας, περιφερειακός σύμβουλος, κ. Γιώργος Πετρίτσης, εκφράζει δημόσια το παράπονό του για τη δημοτική αρχή στο Λουτράκι, λέγοντας ότι “ξεχνά”.

Αρκετά έργα υποδομών, όπως το παραλιακό μέτωπο, κόμβοι, σχολεία, δρόμοι κ.α. είχαν προγραμματισθεί και αποφασιστεί επί θητείας της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, δηλαδή του κ. Πέτρου Τατούλη.

Στις ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου οι ευχαριστίες απευθύνονται μόνο στη νυν Περιφερειακή Αρχή όμως.

Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι λυπεί ιδιαίτερα τον Γιώργο Πετρίτση, ο οποίος κάθε φορά το εκφράζει δημόσια.

Τελευταία αφορμή το δημοτικό σχολείο της Ισθμίας.

Γράφει ο Γ.Πετρίτσης

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σε κάποιους από τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων που εξακολουθούν να μην θυμούνται το ποιος έκανε και τι …
ΑΔΑ : 6ΒΞΛ7Λ1-Σ1Ε
Τρίπολη 20-10-2017
Αρ.Πρωτ. 2573
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007895 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 3.739.677,01ευρώ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αλλά και τον ΑΔΑ : 6Υ19ΩΛ3-Ω3Δ
Απόσπασμα από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 26 της 13ης Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός Απόφασης 286
ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020» (ΕΣΠΑ).
ΚΡΙΜΑ !!!
επισυνάπτοντας την κάτωθι φωτογραφία στο προσωπικό του προφίλ στο facebook