Λουτράκι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης άπορων και οικονομικά αδύναμων μαθητών στα φροντιστήρια

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες – εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης που εδρεύουν σε όλες τις περιοχές του Δήμου, οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν δωρεάν θέσεις παρακολούθησης μαθημάτων σε απόρους και οικονομικά αδύναμους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καλούν τους ενδιαφερόμενους να προβούν στην κατάθεση των αιτήσεων τους στα γραφεία του Νομικού Προσώπου.

 

Οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2022

Πληροφορίες Γραφεία (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 – 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Τηλέφωνο:  27440 62000,    27440 61837

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου γονέα-κηδεμόνα και μαθητή/τριας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση Φοίτησης από το σχολείο του μαθητή/τριας
 • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης τρέχοντος έτους (έντυπο Ε1)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τρέχοντος έτους
 • Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (Μισθωτήριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ)
 • Για τους ανέργους, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας (όπου και όταν απαιτείται)
 • Έκθεση διάγνωσης μαθησιακής δυσκολίας του μαθητή/τριας (αν υπάρχει)
 • Ιατρική Γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας του μαθητή/τριας (αν υπάρχει)
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (π.χ. βιβλιάριο απορίας, βεβαίωση αναπηρίας κλπ)

Αίτηση

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΟΚΟΠΑΠ_ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ_2022-2023