Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 μμ συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

ΠΡÎ_ΣÎ_Î_Î_ΣÎ_ Î_.Σ για 19 092022 (Î_Î_)