Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Ξυλοκάστρου, στη θέση Ρέμα Σπαρτίλα – Κολώνες, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Η εν λόγω απόφαση υπαγορεύθηκε, μεταξύ άλλων, από το ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων με ΣΔΙΤ, και πιο συγκεκριμένα η λειτουργία της 1ης ΜΕΑ -που εξυπηρετεί ολόκληρο τον νομό Κορινθίας-, καθώς και η λειτουργία του κεντρικού ΣΜΑ Σπαθοβουνίου.

Μετά τη λήψη της απόφασης δεν θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος αστικών στερεών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ για υγειονομική ταφή, ενώ ο ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

“α) Κατάθεση ΤΕΠΕΜ (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη) στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή, σχετικά με την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ,

β) έγκριση της ΤΕΠΕΜ από την περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή,