ΗΜΕΡΙΔΑ ενημέρωσης, αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης Φορέων Κοινωνικής Υποστήριξης της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022, 18.00-21.45