Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι, με τα ίδια θέματα, αφού η προηγούμενη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η συνεδρίαση θα είναι μικτή, (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη), θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου 2022, ώρα 18.30 μμ.

Δείτε και πάλι αναλυτικά το θεματολόγιο. Σημαντικό θέμα, η ίδρυση των κοινωνικών φροντιστηρίων στο δήμο.

Πρόσκληση Δ.Σ. 18η (27-09-2022) (1)
Πρόσκληση Δ.Σ. 03-10-2022