Αύξηση 20% στα δημοτικά τέλη, ανακοίνωσε με την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου, Τάσος Σακελλαρίου, ήτοι 30 ευρώ επιπλέον το χρόνο, δηλαδή 2,5 ευρώ το μήνα, δηλαδή 0,08 λεπτά την ημέρα.

Αντιρρήσεις έφερε σύσσωμη η αντιπολίτευση όχι για το κόστος, αφού όπως είπαν θα τα πληρώσουμε, αλλά για την ανταποδοτικότητα εφ΄όσον η καθαριότητα είναι ελλιπής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των δημοτικών συμβούλων