“ Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για την χορήγηση Νέων Αδειών Φύτευσης οινάμπελων
2023 ”

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023