Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στη Νεμέα

- Advertisement -
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 09η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:30 μ.μ. ,
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων σε κωδικούς μισθοδοσίας και κωδικούς κρατήσεων.
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 20.001,20€ στο πλαίσιο της δράσης εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
3. Έγκριση σκοπιμότητας εκμίσθωσης αναψυκτήριου Τ.Κ. Αρχ. Νεμέας.
4. Περί: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νεμέας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
6. Έγκριση καταβολής ποσού 3.376,09 € για την κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022.
8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για εξωδικαστικές ενέργειες επί της Α22/3726 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου ποσού 240,00€).
9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση στη συζήτηση της από 10-11-2021 (αριθ. καταθ. ΑΓ 218/2021) αγωγής του Μωραγιάννη Γεώργιου του Πέτρου κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 3-11-2022.(ποσού 482,36€)
10. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση της από 3-8-2022 (αριθ. καταθ. 466/ΑΣΦ 466/2022) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Ανδριάνας Χρόνη κλπ. κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-12-2022.(ποσού 787,40€)
11. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 396,00€) για τη συζήτηση της από 22-6-2022 της αίτησης αναστολής εκτελέσεως της Σ. Α.. Κ , Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 κατά του δήμου Νεμέας που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 374/ΑΣΦ374/2022).
12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 420,00€) για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για τη συζήτηση της από 7-12-2021 έφεσης Σ. Α .Κ. κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ και – κατά – κατά της αριθμ. 47/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 433/ΕΜ433/2021).
13. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ποσού 396,00€ για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 16-6-2022 αίτησης αναστολής εκτελέσεως Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 Γ. Θ. Κ κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ. Κορίνθου (αρ. κατ. 373/ΑΣΦ373/2022).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog