Τρεις συνεδριάσεις την ίδια μέρα για το δημοτικό συμβούλιου στο Λουτράκι, το οποίο θα συνεδριάσει στις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα.

Πρώτη συνεδρίαση με θέμα την έγκριση του ισολογισμού στις 18.30 μμ

Πρόσκληση Δ.Σ (ειδική - ισολογισμός) (1)

 

Δεύτερη συνεδρίαση με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού 19,00 μμ

Πρόσκληση Δ.Σ. (ειδική - προϋπολογισμός)

 

Τρίτη συνεδρίαση με διάφορα θέματα στις 19,30 μμ

 

Πρόσκληση Δ.Σ. (ειδική - προϋπολογισμός)