Ενα φανταστικό Βίντεο με λήψη Drone του φίλου μας ΝΚHUNTER, στην διώρυγα, την ώρα που εκτελούνται οι εργασίες αποκατάστασης στα πρανή