Η συνεδρίαση του Δ.Σ. ξεκινά στις 7μμ.

Δείτε τα θέματα με κορυφαίο βέβαια την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πεδίου Δράσης για το 2023.

 

κόρινθο1

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ2