Κάποιοι προσπαθούν να μας δουλέψουν όταν λένε ότι οι εργασίες στο φράγμα του Ασωπού συνεχίζονται κανονικά,όταν λένε ότι αυξομειώνεται το προσωπικό,ποιό προσωπικό;Τους φύλακες λέτε προσωπικό;

Δείτε και κρίνεται μόνοι σας τι απάντησε ο αρμόδιος γραμματέας στην ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 22/11/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Διακοπή εργασιών κατασκευής στο φράγμα Ασωπού Κορινθίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Συμφώνως δημοσιευμάτων, διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευής του Φράγματος του Ασωπού και απολύεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο έργο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου είχε παραταθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2022 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ύστερα από αίτημα του αναδόχου. Το χαρακτηρισμένο έργο ως Εθνικού Επιπέδου με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα αρδεύει 50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης στην πεδινή Κορινθία και θα εξυπηρετούνται περισσότερες από 4.000 αγροτικές οικογένειες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε αν πράγματι έχουν διακοπεί οι εργασίες κατασκευής του φράγματος του Ασωπού Κορινθίας, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, κι αν ναι, πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε γενικότερα το ζήτημα της αναγκαιότητας συνέχισης και ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου στον προβλεπόμενο χρόνο;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

Απάντηση στην υπ. αριθμ. 1009-23.11.2022 Ερώτηση του Βουλευτή και Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλου και στην υπ. αριθμ. 1200- 01.12.2022 Ερώτηση της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κ. Αλεςοπούλου»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σχετικά με τον ισχυρισμό της κ. Βουλευτού ότι δήθεν οδηγείται σε αδιέξοδο η κατασκευή του φράγματος Ασωπού στην Κορινθία λόγω καθυστερήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών:
Το έργο «Κατασκευή του φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» μεταφέρθηκε σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 4603/1-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΒ54653ΠΓ-3Υ6) Απόφαση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 και στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 18.429.613,50 ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τους.
Με την με α.π. 393/43927/Ε3/17-2-2022 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημοσίων’Εργων» χορηγήθηκε παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως της Κυρίας Σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε. (Ιο και 7ο Υποέργο) του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» εργολαβίας της Αναδόχου Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», μέχρι 31-12-2023.

Ο ταμιευτήρας του φράγματος θα έχει χωρητικότητα 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Τα νερά του ταμιευτήρα, με την ολοκλήρωση του έργου, θα διοχετεύονται μέσω ενός αγωγού τεσσάρων χλμ. στο δίκτυο του Α.Ο.Σ.Α.Κ., από το οποίο θα αρδεύονται σχεδόν 50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης, στην πεδινή Κορινθία.
Η κατανομή του νερού άρδευσης από το φράγμα Ασωπού όπως προαναφέρθηκε θα γίνεται μέσω του δικτύου του ΑΟΣΑΚ. Ο Α.Ο.Σ.Α.Κ. (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) είναι αρμόδιος για την κατανομή του αρδευτικού νερού, για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων του και ως εκ τούτου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει σχετική αρμοδιότητα επί του θέματος.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτό θα παραδοθεί στον φορέα λειτουργίας του που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περαιτέρω αξιοποίησή του.
Η λειτουργία του έργου στοχεύει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στην μείωση της χρήσης γεωτρήσεων προς αποφυγή προβλημάτων υφαλμύρωσης στον υδροφόρο ορίζοντα της πεδινής Κορινθίας και ως εκ τούτου αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην δυναμική ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών στην περιοχή.
Οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται κανονικά. Οι όποιες αυξομειώσεις στο προσωπικό που παρατηρούνται, οφείλονται αποκλειστικά στις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών λόγω των καιρικών συνθηκών και την ορεινότητα του σημείου του έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ