• Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στη Νεμέα για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Συνεδριάζει σήμερα  17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στη Νεμέα, το δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή γνώμης στο ΥΠ. ΟΙΚ. για μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.