• Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πού κυμάνθηκαν οι αιτήσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε σχέση με το 2017.

‘Εληξε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια μετά την παράταση που δόθηκε.

Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν υποβληθεί οι παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 34
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 58
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 63
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 88
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 39
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 48
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 76
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 97

Συνολικά υποβλήθηκαν 279 αιτήσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (έναντι 277 το 2017). Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας περιφέρειας υποβλήθηκαν συνολικά 341 αιτήσεις (έναντι 366 το 2017).

 

Συνολικά έχουμε 620 αιτήσεις φέτος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 643 το 2017, δηλαδή 23 λιγότερες.