• Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι, την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,30 μμ

Δείτε την πρόκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση Δ.Σ.