Η απόφαση από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κορινθίας του Τμήματος Εμπορίου – Απασχόλησης

 

Δείτε την παρακάτω αναρτημένη απόφαση: