Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023. Δείτε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν το Σώμα για τη λήψη αποφάσεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 01032023 (ΑΑ)