Την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 στην αίθουσα Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου και ώρα 16:00 – 19:00