Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 06032023 (ΑΑ)