• Μία ιστορική κραταιά εταιρεία της Κορινθίας ενσωματώνεται στην πολυεθνική Lafarge  (ΑΓΕΤ Ηρακλής).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μας εντός της ημέρας θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η Λαρσινός ΑΕ είναι μία από τις πιο δυναμικές και ταχύρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρείες στους τομείς της εκμετάλλευσης Λατομείων και παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα διαθέτοντας λατομεία και μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (μόνιμα και εργοταξιακά για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης τεχνικών έργων), παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η Λαρσινός ΑΕ είχε συνεργασία σε πολλά έργα με την ΑΓΕΤ Ηρακλής και η συμφωνία εξαγοράς-συγχώνευσης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

mifi