• Όπως γνωστοποίησε το ΚΤΕΛ Αργολίδας, την Κυριακή 5 Μαρτίου θα μεταφερθούν οι αφετηρίες των λεωφορείων στο Ναύπλιο λόγω της διεξαγωγής του Μαραθωνίου του Ναυπλίου.

Η αφετηρία των λεωφορείων προς Άργος, Ισθμό, Αθήνα θα μεταφερθεί στην οδό Άργους στην στάση Θανάσαινας, από τις 08:30 έως το τέλος της διεξαγωγής του Μαραθωνίου, περίπου στις 15:00.

Η αφετηρία των λεωφορείων προς Άρια, Δρέπανο, Λευκάκια, Ασίνη, Τολό, θα μεταφερθεί στην οδό 25ης Μαρτίου, μπροστά από το Εργατουπαλληλικό κέντρο, τις ίδιες ώρες.