Λύση βρέθηκε στο ζήτημα που δημιουργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να τροποποιήσει το ωράριο λειτουργίας του ολοήμερου στο 2ο δημοτικό σχολείο της Κορίνθου, αλλαγή η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των γονιών οι οποίοι κλήθηκαν μόλις σε δυο 24ωρα να βρουν λύση ώστε να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το σχολείο στις 3 το μεσημέρι και όχι στις 4.  

Η αλλαγή, σύμφωνα με τους γονείς, ήταν αιφνίδια και γνωστοποιήθηκε αμέσως μετά το τριήμερο. Η Διεύθυνση προσπαθούσε να καλύψει κενά σε άλλες σχολικές μονάδες ωστόσο η αντίδραση των γονέων οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό και τελικά σε αποκατάσταση.  

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τους γονείς βρέθηκε λύση, το ωράριο παραμένει ως έχει, και το ολοήμερο σχολείο θα σχολάει κανονικά στις 4 χωρίς να διαταράσσεται  το οικογενειακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα των παιδιών.  

Xara