Πολλοί εργαζόμενοι της Κορινθιακής εταιρείας είναι ανήσυχοι για το μέλλον τους εντασσόμενοι σε μια πολυεθνική εταιρεία όπως η ΑΓΕΤ Ηρακλής(Lafarge).

Eίναι ανήσυχοι γιατί η οικογένεια Λαρσινού ακόμα και σε εποχές κρίσης δεν απέλυσε υπάλληλο και στήριξε την τοπική κοινωνία.

Δημοσιογραφικά θεωρήσαμε σωστό να διαλευκάνουμε τις ανησυχίες όσον αφορά το μέλλον της επιχείρησης και κατά συνέπεια των εργαζομένων .

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με την Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής κυρία Εύη Ιωαννίδου.

Η ευγενέστατη κυρία Ιωαννίδου μας τόνισε ότι ο όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής (Lafarge) εξακολουθεί να παραμένει μία Ελληνική εταιρεία αφού οι αδειοδοτήσεις επιτάσσουν τον ελληνικό χαρακτήρα της εταιρείας, θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία όπως η οικογένεια Λαρσινού ενώ ήταν ξεκάθαρη για την διατήρηση ΟΛΩΝ των θέσεων εργασίας ακόμα και μετά τα δύο έτη, λέγοντας μας χαρακτηριστικά ότι είναι τέτοιο το πλήθος και ο όγκος των έργων που έχει αναλάβει(και θα αναλάβει στο μέλλον) και κρίνεται απαραίτητο για την αποπεράτωσή τους η διατήρηση όλου του προσωπικού.

Καμία ανησυχία λοιπόν για τον μέλλον των εργαζομένων της Λαρσινός ΑΕ.

mifi

Κorinthia24