Η πρόσκληση από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας: