Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Κόρινθο, ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος ανακοίνωσε ότι παύει το Θέμη Κουτσογκίλα, πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ.

Νέος Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ θα είναι ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κος Αντώνης Κυριαζής.

Είμαι υπερήφανος για το έργο μου είπε ο κ. Κουτσογκίλας. Εχω πάρει 15 τιμητικές πλακέτες και κοντά σε μένα 5 πλακέτες πήρε και ο Δήμαρχος. Λέει ότι δεν συνεργάζομαι. Εχω δικό μου ΔΣ. Θα κάνω τον απολογισμό του έργου μου. Αυτά έχω να πω. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ, κατέληξε ο κ. Κουτσογκίλας.