Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» του Έργου «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο:

Prosklese ekdeloses endiapherontos