Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του πράσινου ταμείου.
Συνολικά θα τοποθετηθούν οκτώ υπόγεια συστήματα.

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η τοποθέτηση σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης.