Θέσεις της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. σχετικά με το προς ψήφιση  νομοσχέδιο του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

 

 

…………………………………………………………………………………….

 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. αφού έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία, μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

1) Ζητά να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. εγκρίνοντας την ανωτέρω εισήγηση και τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

2) Την έγκριση  ψηφίσματος με την έκφραση κατηγορηματικής αντίθεσης στο νομοσχέδιο.

3) Την πρόσκληση προς τους βουλευτές του νομού να εκφράσουν δημόσια και εγγράφως την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο.

4)  Το συμβολικό κλείσιμο της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ την Δευτέρα 20/3, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.

5)  Την υποβολή πρότασης στον Δήμο να πράξει το ίδιο.

6)  Την επικοινωνιακή προβολή των κινητοποιήσεων με κάθε μέσο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.

 

Πρωτονοτάριος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος