«Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας,

Ψάρευαν την 17-03-2023 διενήργησαν έλεγχο σε ερασιτεχνικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή Ψάθας Κόλπου Αλκυονίδων  κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η διενέργεια από αλλοδαπό παράνομης υποβρύχιας αλιείας κατά την οποία είχαν αλιευθεί πεντακόσια πενήντα (550) τεμάχια οστράκων του είδους Lithophaga lithophaga (πετροσωλήνας) είδος του οποίου η αλιεία απαγορεύεται παντελώς σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

 

  • Το παράνομο αλίευμα κατασχέθηκε και απορρίφθηκε στην θάλασσα.

 

  •   Λοιπός αλιευτικός εξοπλισμός κατασχέθηκε.

 

  • Κατά των παραβατών κινήθηκε από την Λιμενική Αρχή Κορίνθου η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.»  αναφέρεται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου