Ο όμιλος MANTAS αναζητά προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις.

Υπάλληλοι υποδοχής (reception) ημερήσιο και νυχτερινό ωράριο.

  • Καμαριέρες
  • Σερβιτόροι
  • Βοηθοί μαγειρα
  • Λατζέρες

Τηλ. Επικοινωνίας 27440- 22575