• Στο ταμείο ζητήθηκε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται επάνω στο προϊόν

Δείτε τη σχετική απόφαση: