• Εκδήλωση παρουσίασης επιδοτούμενων προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κορινθίας, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»2

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας προσκαλεί όλους τους επιχειρηματίες στην επίσημη παρουσίαση των επιδοτούμενων προγραμμάτων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Τα προγράμματα προβλέπουν ενίσχυση επενδύσεων για τις επιχειρήσεις σε ποσοστά  που μπορεί να ξεπερνούν και το 50%.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 18:30 στην αίθουσα “Γιάννης Λαρσινός” του Επιμελητηρίου στην Κόρινθο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και σε Live Streaming μέσω της πλατφόρμας zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο:

   https://us02web.zoom.us/j/83883039135?pwd=SVdnWlhhNjlvRHBSS2huS3ZTQWVRUT09

Meeting ID: 838 8303 9135 , Passcode: 133187

 

Δείτε την επίσημη πρόσκληση: Πρόσκληση Παρουσίασης 03.04.2023 Επιμελητήριο Κορινθίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενημερωτικών εκδηλώσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα). Ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ στην πρόσκληση συμμετέχει και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» προβλέπει ενίσχυση των επιχειρήσεων με ποσοστά έως και 60% για επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν επενδυτικά σχέδια από 18.000 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ μέσα από τρεις υποδράσεις:

1. Βασικός Μετασχηματισμός: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

2. Προηγμένος Μετασχηματισμός: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€.

3. Μετασχηματισμός Αιχμής: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

 

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 22/03/2023. Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις:

 

1. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

2. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€.