Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Μαρτίου έτους 2023 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
16Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασηςτην 30323 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ΑΑ)
17Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασηςτην 30323 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΑ)