Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Μεγάλη Τρίτη: Το Τροπάριο της Κασσιανής

- Advertisement -
  • Μεγάλη Τρίτη σήμερα και είναι αφιερωμένη στη μνεία του ιερού ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων.

Το βράδυ ψάλλεται στις Εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός της αλείψεως των ποδών του Κυρίου με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα (πόρνη την αναφέρουν οι υμνωδοί) και το σκούπισμά τους με τα μαλλιά της, στο σπίτι ενός Φαρισαίου, όπου ήταν προσκεκλημένος (Λουκά ζ’ 36-50).

Παράλληλα ψάλλεται ένα από τα πλέον δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας, το «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», γνωστότερο ως Τροπάριο της Κασσιανής, από το όνομα της υμνογράφου Κασσιανής (810-865), που το συνέθεσε.

Το τροπάριο της Κασσιάνης

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,την σην αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,ὀδυρομένη, μύρα σοι, προτοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε και ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.Δέξαι μου τας πηγάς τῶν δακρύων,ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης το ὕδωρκάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς τῆς καρδίας,ὁ κλίνας τοὺς οὐρανούς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.

Καταφιλήσω τους ἀχράντους σου πόδας,ἀποσμήξω τούτους δε πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοιςὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα το δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσιν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τα πλήθη κα κριμάτων σου ἀβύσσουςτίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;

Μή με την σην δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων το ἔλεος.

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Περιεχόμενα άρθρου

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog