Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Λουτράκι: Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

- Advertisement -
  • Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου του,

ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 Ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως ισχύει και την κείμενη νομολογία, να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος.

2. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του

3. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού

4. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

5. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα

6. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2022, έσοδα- έξοδα αναλυτικά)

7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2022, με θέμα αναλυτικήκατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)

8. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

9. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2022

10. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2023

11. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών (κατά περίπτωση) δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2023, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση

12. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η

οποία θα περιλαμβάνει:

Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα

Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.

13. Βεβαιώσεις: α) κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και β) εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) (μόνο για τους αθλητικούς Συλλόγους)

14.Aντίγραφο αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή – Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση δεν αφορά κάλυψη λειτουργικών δαπανών και παγίων εξόδων των Συλλόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο μέχρι και την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων: κ. Γιάννης Μαυροειδής – Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ντόντος (τηλ. 2744360135)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεών του, καθώς και στα Γραφεία των Κοινοτήτων.

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog