• Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας, τμήμα εμπορίου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2023 διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

«ROL υγρό απορρυπαντικό 750ml για πλύσιμο στο χέρι» με barcode.:201321034483 στην πινακίδα του
ραφιού αναγραφόταν η τιμή 3,35 € και κατά την είσπραξη στο ταμείο η τιμή ήταν 3,55€,

«NUTRICIA Κρέμα Μπισκότο 6m+ 250gr» με barcode:04109140948 στην πινακίδα του ραφιού
αναγραφόταν η τιμή 4,08 € και κατά την είσπραξη στο ταμείο η τιμή ήταν 4,11 €,

Η επιβολή του προστίμου έχει αναρτηθεί στο ppel.gov.gr