Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας.

  • Το παράνομο αλίευμα και ο αλιευτικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν.
  • Κατά των παραβατών κινήθηκε από την Υπηρεσία μας η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.
27.- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΦΑΚΟ - 27-04-2023