• Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, επιβλήθηκε στο υποκατάστημα της επιχείρησης Goody’s, στον Ισθμό, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας, δεν υπήρχε στην επιχείρηση φύλλο διαμαρτυρίας…

Δείτε την απόφαση: